Doneren

Het in de lucht houden van Waarneming.nl is een kostbare zaak.
De bijdrage van de NDFF dekt een gedeelte van deze kosten.
U kunt Waarneming.nl steunen door uw bijdrage over te maken naar:
Stichting Natuurinformatie
Rekeningnummer NL58 INGB 000 938 8091
o.v.v. "Waarneming.nl"